Skattereduktion för husarbeten – rotavdrag

Om du som beställare avser att utnyttja möjligheten till rotavdrag måste du lämna uppgifter till oss enligt nedan.

Följande förutsättningar för arbetet gäller.
Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för uppdraget.
Beställaren försäkrar att hen, helt eller delvis, är ägare av bostaden.

Vi fakturerar er allt material samt arbetskostnaden efter rotavdrag när arbetet är utfört. När fakturan är betald ansöker vi om utbetalning av resterande belopp hos Skatteverket.

I det fall Skatteverket efter ansökan inte medger rotavdrag, helt eller delvis, kommer ingen utbetalning att ske. T ex om om den maximala skattereduktionen är uppnådd eller att det inte finns någon slutlig skatt att räkna skattereduktionen mot.
Beställaren är betalningsskyldig för detta belopp och vi kommer då att fakturera er

Betalningen ska vara oss tillhanda inom 10 dagar från fakturadatum.

Mer information hittar du hos Skatteverket.
www.skatteverket.se/

Lämna dina uppgifterOm arbetet är utfört på ett småhus:
Du hittar uppgiften i din fastighetsdeklaration eller på ”Mina sidor” under ”Fastigheter” på Skatteverkets hemsida.


Om arbetet är utfört i en bostadsrätt:
Bostadsrättsföreningens organisationsnummer och lägenhetsnummer (vanligen fyra siffror)