OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

140704LBYVENTILATION-104OVK ska göras regelbundet i alla byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången. För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet var 3:e eller 6:e år beroende på typ av byggnad.

Det är byggnadens ägare som ska se till att OVK utförs. Det är också ägaren som ska se till att fel och brister som upptäcks vid OVK åtgärdas omgående. Kommunen ansvarar för kontroll och tillsyn. Vid varje besiktning ska därför funktionskontrollanten skicka protokoll till kommunen som redovisar resultatet.

Hos Ljungby Ventilation AB är det Lars-Åke Roos som innehar behörighet K – kvalificerad att kontrollera alla typer av ventilationssystem – och som utför funktionsbesiktningar.