Installationer

140704LBYVENTILATION-119Vi utför konstruktioner och installationer både av nya ventilationsanläggningar och nya styr- och regleranläggningar. Vid om- och tillbyggnader ger vi råd och förslag till lösningar specialanpassade för just dina behov.

I vår verkstad har vi möjlighet att specialtillverka ventilationsprodukter.

Arbetet utförs av företagets anställda plåtslagare och montörer.