Drift/Underhåll

140704LBYVENTILATION-067Vi utför reparationer, luftmängdsmätningar, injusteringar och luftfilterbyten. Vi erbjuder också serviceavtal där vi regelbundet servar aktuella anläggningar. Våra avtal gäller som regel vår- och höstservice men andra intervall kan avtalas.

I vår ventilationsservice ingår:

  • Genomgång av anläggningen
  • Filterbyte
  • Kilrepsbyte
  • Byte av övrigt förbrukningsmaterial
  • Kontroll av styrfunktioner
  • Generell översyn och kontroll av funktion
  • Kontroll av värme- och varmvattenreglering om sådana funktioner finns
  • Styrning av ventilation, värme och kyla i fastigheten
  • Energibesparande åtgärder